Zvērināta advokāta prakses galvenās vērtības ir kvalitatīvs darbs un tā rezultāts, ievērojot savstarpēju cieņu un uzticību klientu problēmu risināšanā.

Juridiskās palīdzības specializācija

 Uzņēmumu juridiskā apkalpošana

  Tiesiskās aizsardzības procesa (TAP) uzraudzība

 Maksātnespējas lietas fiziskām un juridiskām personām

 Darījumi un līgumi – fiziskām un juridiskām personām

 Tiesvedība – fiziskām un juridiskām personām

 Krimināllietas – fiziskām un juridiskām personām

 Saistību tiesības – fiziskām un juridiskām personām

 Ģimenes tiesības
 Administratīvās lietas – fiziskām un juridiskām personām

 Daina Puķīte ir zvērināta advokāte un šķīrējtiesnese

Daina Puķīte ir zvērināta advokāte un šķīrējtiesnese


   Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesā,
   Saistību šķīrējtiesā un
   Rīgas Komerciālo strīdu šķīrējtiesā.

Darba pieredze

Izglītība:

1992. gadā beigusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti.

Regulāri tiek celta kvalifikācija, apmeklējot apmācības un kursus saistībā ar jurisprudenci, tostarp nodokļu lietās.

Darba pieredze:
 1985.–1996. gadam strādājusi Latvijas Republikas Tiesu sistēmā, karjeru sākot kā sekretāre, bet pēdējos četrus gadus kā tiesnese.

 1996.–1998. gadam strādājusi bankā par juristi.

  Kopš 1998. gada praktizē kā zvērināta advokāte.
 05.05.2003.–04.05.2006. sertificēta maksātnespējas procesa administratore, un kopš 25.08.2009. sertifikāts ir atjaunots. Ir Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas biedre.

  Ir likvidatora un administratora pieredze, vadot A/S Komercbanka “Viktorija’’ likvidācijas un maksātnespējas procesu.
 Ir pieredze konkurences tiesībās starptautiskā projektā.
 Kopš 2009. gada Zvērinātu advokātu palīgu profesionālās sagatavošanas, uzraudzības un eksāmenu komisijas locekle.